Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Voľné pracovné pozície

Momentálne obsadzujeme pracovné pozície:
12. január 2022
Mzdový/-á účtovník/čka a personalista /tka
Asistent finančného manažéra Plánu obnovy a odolnosti
Administratívna podpora Plánu obnovy a odolnosti


22. december 2021
Výskumný a vývojový zamestnanec/-kyňa pre vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra
Výskumný a vývojový zamestnanec/zamestnankyňa pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť – geografia
Výskumný a vývojový zamestnanec/zamestnankyňa pre vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb

15. december 2021
Administratívna podpora Plánu obnovy a odolnosti K6
Administratívna podpora Plánu obnovy a odolnosti K7
Projektový manažér Plánu obnovy a odolnosti K6
Projektový manažér Plánu obnovy a odolnosti K7
Finančný manažér Plánu obnovy a odolnosti K6
Finančný manažér Plánu obnovy a odolnosti K7
Mzdový/-á účtovník/čka a personalista /tka

14. december 2021
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť (primárny stupeň – 1. a 2. cyklus)
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť so zameraním na dejepis
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť so zameraním na geografiu
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre chémiu
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre inovácie a kvalitu vzdelávacieho systému
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre slovenský jazyk ako cudzí/druhý jazyk

13. december 2021
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda (primárny stupeň – 1. a 2. cyklus)
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre slovenský jazyk a literatúru
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre matematiku (primárny stupeň – 1. a 2. cyklus)
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre informatiku
Výskumný a vývojový zamestnanec/zamestnankyňa pre rozvoj národnostného školstva
Výskumný a vývojový zamestnanec/zamestnankyňa pre vzdelávanie národnostných menšín – pre maďarský jazyk a literatúru a slovenský jazyk a slovenskú literatúru v školách s VJM

9. december 2021
Koordinátor/ka ústredných kurikulárnych komisií pre vzdelávacie oblasti
Koordinátor/ka hlavnej koordinačnej skupiny a odborných komisií

3. december 2021
Koordinátor/ka pilotného overovania
Upratovačka na dohodu o pracovnej činnosti
Systémový administrátor