Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Poradné orgány

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Poradné orgány

Štátny pedagogický ústav pri svojej činnosti chce v maximálnej miere zohľadňovať, hlavne pri svojej koncepčnej činnosti, názory a skúsenosti širokej pedagogickej a odbornej verejnosti. Jednou z foriem realizácie tohto zámeru je aj spolupráca s pedagogickou verejnosťou v podobe ústredných predmetových komisií. 

Podľa Štatútu Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len ŠPÚ) v Bratislave, zriaďuje riaditeľ ŠPÚ na zabezpečenie riešenia koncepčných a odborno-metodických úloh, súvisiacich s problematikou jednotlivých vyučovacích predmetov vyžadujúcich reprezentatívne zastúpenie celej pedagogickej a odbornej verejnosti, ústredné predmetové komisie (ÚPK). 

Uvedené komisie umožnia uplatniť skúsenosti najlepších učiteľov, didaktikov a uznávaných odborníkov pri riešení závažných odborno-metodických a koncepčných problémov výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike.

Vedecká rada

Ústavná rada

Edičná rada

Zásady zriaďovania a činnosti ústredných predmetových komisií a odborných komisií

Dodatok č. 1 - Zásady zriaďovania a činnosti ústredných predmetových komisií a odborných komisií

Ústredné predmetové komisie

Pracovné skupiny

Štatút komisie didaktických prostriedkov

Smernica komisie didaktických prostriedkov