Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Maturitné skúšky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Maturitné skúšky

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

Cieľové požiadavky platné do školského roka 2010/2011 vrátane (podľa týchto CP môžu v prechodnom období maturovať študenti gymnázia s osemročným štúdiom a gymnázia s päťročným štúdiom v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR č. 2011-8994/21549:1-922, ktoré zaslalo MŠVVaŠ SR krajským školským úradom)

Cieľové požiadavky platné od školského roka 2011/2012 do školského roka 2012/2013 vrátane

Cieľové požiadavky platné od školského roka 2013/2014

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka,  úroveň C1, schválené listom generálneho riaditeľa pod číslom 2013-14918/40785:2-922 dňa 03.09.2013 s účinnosťou od 01.09.2016.

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky z predmetu Náuka o spoločnosti sú určené len pre nereformné maturitné ročníky osemročných gymnázií a platia do konca školského roku 2014/2015.

Cieľové požiadavky platné od školského roku 2018/2019

Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku nadobudne platnosť od 1. 9. 2018 a nahradí Katalóg platný od 1. 9. 2013.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.