Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Kontinuálne vzdelávanie - Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka v základných a stredných školách

Kontinuálne vzdelávanie Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka v základných a stredných školách.

Schválenie 1

Schválenie 2

Program vzdelávania