Vitajte na Statpedu

Školenia k IŠVP

Vážené pani riaditeľky,

Vážení páni riaditelia,
Vážené pani učiteľky,
Vážení páni učitelia,

v rámci pripravovaných školení k inovovaným štátnym vzdelávacím programom zverejňujeme harmonogram školení, ktorý bude priebežne aktualizovaný.

Harmonogram školení pre materské školy (aktualizovaná a upravená verzia 15.04.2016)
Harmonogram školení pre základné umelecké školy (aktualizovaná a upravená verzia 15.04.2016)
Harmonogram školení pre 1. stupeň základných škôl (aktualizovaná a upravená verzia 06.05.2016)
Harmonogram školení pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá (aktualizovaná a upravená verzia 17.05.2016)

Pozvánka na školenie Vám bude zaslaná formou e-mailu na adresu uvedenú v prihláške.

Aktuality

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní

24.5.2016

Vážené učiteľky, učitelia,

vážené kolegyne, kolegovia.

 

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s UPJŠ v Košiciach vydal publikáciu Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, ktorú následne bezplatne doručí na všetky základné školy a gymnáziá v Slovenskej republike.

Publikácia má štyri časti. Časť A – všeobecná časť a časti B – biológia, fyzika, chémia.

Nábor slovenských kandidátov na expertov

24.5.2016

Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor slovenských kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko pre etapy hodnotenia:

  • Formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti projektu - účasť externých expertov v rozsahu hodnotenia rizika poskytnutia štátnej pomoci pre projekt
  • Technické hodnotenie
  • Vecné hodnotenie

Podrobný zoznam oblastí a všetky podrobné informácie nájdete na stránke Programu:

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.