Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Voľné pracovné pozície

Štátny pedagogický ústav vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

1. Výskumný a vývojový zamestnanec pre matematiku (matematika pre stredné školy)

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní.... tarifný plat v závislosti od vzdelania a rokov praxe od 843,50 do 1331 eur

Termín nástupu: máj 2019

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na plný úväzok

Náplň práce, povinnosti a zodpovednosti:

 • tvorí koncepciu a metodiky vzdelávania, vrátane tvorby vzdelávacích projektov v oblasti  matematiky na SŠ,
 • ​koordinuje projekty experimentálneho overovania, pripravuje podklady pre priebežné hodnotenia a záverečné vyhodnotenia projektov experimentálneho overovania v ŠPÚ,
 • spracováva priebežné, čiastkové a záverečné správy z výskumov zaoberajúcich sa problematikou v uvedenej oblasti,
 • koordinuje úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania v  matematike,​
 • tvorí, inovuje a overuje pedagogické dokumenty v oblasti matematiky,t
 • tvorivo interpretuje výsledky pedagogického výskumu a aplikuje ich pri tvorbe materiálov pre pedagogickú prax,
 • posudzuje koncepcie a obsah vzdelávania v SŠ v uvedenej oblasti,
 • vypracováva schvaľovacie protokoly, odborné stanoviská a posudky na materiálne didaktické prostriedky v uvedenej oblasti,
 • vykonáva metodickú, konzultačnú, oponentskú a expertíznu činnosť,
 • vypracováva a publikuje teoretické štúdie a články, aktívne sa zúčastňuje (referátmi a príspevkami) na konferenciách a seminároch.Požiadavky na zamestnanca:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské II. stupňa s požadovanou aprobáciou, vysokoškolské III. stupňa
 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe na SŠ,
 • skúsenosti s organizovaním maturitných skúšok,
 • vítané výskumné, projektové, koncepčné a publikačné aktivity,
 • dobrá znalosť školskej problematiky, sledovanie súčasných problémov kvality školy a vzdelávania,


Predpoklady a zručnosti:

 • znalosť cudzieho jazyka: jazyk anglický na úrovni B2
 • počítačové znalosti: Microsoft Excel - pokročil,
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, cieľavedomosť, samostatnosť, schopnosť koordinácie vlastnej práce, schopnosť koncepčného myslenia, schopnosť samostatne formulovať odborný text

Výhody:

 • príjemné pracovné prostredie
 • 5 dní dovolenky navyše

 

Informácie o výberovom konaní:

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.04.2019

V prípade záujmu o pracovnú ponuku zasielajte životopis v slovenskom jazyku a motivačný list spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov mailom na adresu personálne@ statpedu.sk alebo korešpondenčnú adresu ŠPÚ do 15.04.2019.