Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním

Podľa vzdelávacích programov pre žiakov so ZZ a VIN platných od 1. 9. 2016 sa budú v šk. r. 2017/2018 vzdelávať:

  • žiaci so zdravotným znevýhodnením (primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie) - v prípravnom, prvom, druhom, treťom, piatom, šiestom a siedmom ročníku,
  • žiaci so zdravotným znevýhodnením (nižšie stredné odborné vzdelávanie) - praktická škola - v prvom, druhom a treťom ročníku,
  • ­žiaci so všeobecným intelektovým nadaním (primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie) - prvom, druhom, treťom, piatom, šiestom a siedmom ročníku,
  • žiaci so všeobecným intelektovým nadaním (úplné stredné všeobecné vzdelávanie) - v prvom, druhom, treťom, piatom, šiestom a siedmom ročníku.
  • žiaci so sluchovým postihnutím, žiaci so zrakovým postihnutím (stredné vzdelávanie) - v prvom a druhom ročníku,
  • žiaci s telesným postihnutím, (nižšie stredné odborné vzdelávanie) -  v prvom a druhom ročníku,
  • žiaci s mentálnym postihnutím (nižšie stredné odborné vzdelávanie) -  v prípravnom, prvom a druhom ročníku.

Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním

Aplikácia vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie