Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Štátny pedagogický ústav

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Riaditeľ  ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal certifikáty absolventom pilotného projektu „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“ na gymnáziu v Stropkove

18.10.2019 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal 18. októbra v Stropkove ďalšie certifikáty za úspešné absolvovanie experimentálneho overovania vzdelávania v pilotnom...

Čítať celý článok

Riaditeľ  ŠPÚ Ľudovít Hajduk zastupoval na 5.schôdzi EPAN v Štrasburgu slovenský rezort školstva

10.10.2019 06:00

Hlavným cieľom výsledkov rokovania  expertov pre oblasť vzdelávania EPAN ( Education Policy Advisors Network - Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku), ktorá sa v týchto dňoch koná...

Čítať celý článok

V Bratislave sa  konala 2. medzinárodná vedecká konferencia SLÁVIA 2019 pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

04.10.2019 06:00

Na medzinárodnej vedeckej konferencii  „SLÁVIA 2019 - Inovatívne prístupy k organizovaniu vzdelávacej činnosti v osvojovaní slovanských jazykov a kultúr v teórii a metodike...

Čítať celý článok


Aktuality

16. október 2019

ŠPÚ spustil verejné pripomienkovanie

Pracovná skupina vymenovaná riaditeľom ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. pripravila dokument Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR.

Čítať celý článok

 

07. október 2019

ŠPÚ prezentoval Slovensko v Estónsku na treťom nadnárodnom stretnutí k projektu Učme sa, ako sa učiť

Tretie nadnárodné stretnutie členov projektového tímu medzinárodného projektu Erasmus+ Učme sa, ako sa učiť (LELE2), ktoré sa konalo 3. – 4. októbra 2019 v Kuressaare v Estónsku, využili partneri projektu na vyhodnotenie realizovaných projektových aktivít a ich výstupov. Na pracovnom medzinárodnom stretnutí sa zúčastnili všetci zástupcovia organizácií, ktorí spolupracujú na projekte, ktorého cieľom je zvyšovanie kompetencií žiakov stredných škôl v troch oblastiach: kritické myslenie, riešenie problémov a manažovanie vlastného procesu učenia sa. Hlavným koordinátorom tohto medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojilo Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Estónsko je Panónska univerzita so sídlom v maďarskom  Veszpréme. Slovenskú republiku zastupoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Cirkevná spojená škola Marianum z Komárna.

Čítať celý článok

 

05. október 2019

Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v základných a stredných školách

V Štátnom pedagogickom ústave sa 22. októbra 2019 sa uskutoční jednodňové podujatie pre učiteľov a učiteľky dejepisu, reflektujúce na aktuálne didaktické a metodické výzvy vo výučbe tohto predmetu. ŠPÚ pripravil pre učiteľov a učiteľky dejepisu didaktický seminár s workshopmi, zameraný na aktuálne trendy vo výučbe tohto predmetu. Lektormi jednotlivých blokov jednodňového podujatia budú renomovaní odborníci na didaktiku dejepisu z akademického, školského aj múzejného prostredia. 

Čítať celý článok

 

04. október 2019

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov etickej výchovy základných a stredných škôl z BSK, TTSK a NSK

Odborný seminár spojený s workshopmi  „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia“ (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti), ktorý organizuje Štátny pedagogický ústav, vznikol Klub učiteľov etickej výchovy, ktorý vznikol z iniciatívy členov predmetovej komisie pre predmet etická výchova, sa bude konať 24.októbra v Nitre.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

30. september 2019

Seminár o bilingválnych deťoch vo vzdelávacom centre Slovákov v Dubline bol poučný pre rodičov a inšpiratívny pre zástupcov rezortu školstva

Bilingvizmus alebo viacjazyčná výchova bola téma odborného seminára s názvom Bilingválne detstvo, ktorý sa konal v vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Dubline, bol určený predovšetkým pre rodičov detí žijúcich v zahraničí a ich učiteľov. Z prednášok a diskusie s lektorkami zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči v Bratislave si odniesli veľa nových poznatkov a inšpiratívnych podnetov aj zástupcovia rezortu školstva. Odborno-kultúrne podujatie ocenil aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý odovzdal riaditeľke vzdelávacieho centra v Dubline Márii Pacherovej pamätnú medailu ŠPÚ a ďakovný list za dlhoročnú obetavú činnosť v oblasti vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať celý článok

 

25. september 2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a prvá tajomníčka Veľvyslanectva SRN v Bratislave E. Baumann sa dohodli na ďalšej spolupráci inštitúcií

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ prvú tajomníčku veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecka v Bratislave Elisabeth Baumann, zodpovednú za tlačové oddelenie a oddelenie pre kultúru. Novovymenovaná tajomníčka veľvyslanectva prisľúbila riaditeľovi ŠPÚ aktívnu spoluprácu pri realizácii podujatí a vzdelávacích aktivitách zameraných na cudzie jazyky, osobitne na nemecký jazyk v slovenských školách na Slovensku ako aj v školách s vyučovacím jazykom nemeckým.

Čítať celý článok

 

21. september 2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk hovoril s veľvyslancom SR a riaditeľkou slovenskej školy a škôlky pri SKM v Paríži o podpore vzdelávania slovenských detí v západnej Európe

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal v sobotu 21. septembra ďakovný list a pamätnú medailu ŠPÚ riaditeľke Slovenskej školy a škôlky PETIT SLAVIK pri Slovenskej katolíckej misii v Paríži Alžbete de la Bouvrie. Na otvorení nového školského roka 2020-2021ocenil úspešnú a obetavú prácu pri vzdelávaní detí slovenských krajanov vo Francúzsku aj tímu učiteľov, pracovníkov školy a rektora SKM v Paríži Imricha Tótha. Prisľúbil tiež, že okrem šlabikárov, ktoré osobne priniesol, budú škole a škôlke PETIT SLAVIK doručené v najbližšom čase zásielky ďalších učebníc formou diplomatickej pošty.

Čítať celý článok

 

17. september 2019

Do druhého ročníka pilotného projektu ŠPÚ „Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu“ sa prihlásilo 11 nových škôl

Pilotný projekt ŠPÚ „Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu“, ktorého prvý ročník hodnotilo 97 percent absolventov vzdelávania pozitívne, vstupuje do druhej etapy overovania. Základy komunikačných zručností budú renomovaní školitelia trénovať v tomto školskom roku v 11 nových školách, konkrétne v ôsmich základných školách a troch stredných odborných školách. Spomedzi škôl, ktorých učitelia absolvovali prvú etapu projektu, prejavilo záujem o pokračovanie komunikačných tréningov doposiaľ päť škôl.

„Vysoké percento pozitívnej reakcie na projekt komunikačnej výchovy a veľký záujem o pokračovanie tréningov signalizuje, že tento typ vzdelávania pedagógom chýba. Je to pre nás povzbudenie, aby sme v tom pokračovali aj naďalej,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

03. október 2019

Seminár k maturite z biológie

Štátny pedagogický organizuje 5. novembra 2019 seminár k maturite z biológie. Seminár je určený učiteľom stredných škôl, ktorí pripravujú žiakov na maturitnú skúšku z biológie.

Čítať celý článok

 

01. október 2019

Seminár Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov materských škôl na seminár k metodickej príručke Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti. Cieľom seminára je interaktívnou formou podporiť rozvoj kritického myslenia učiteľov s prepojením na rozvíjanie mediálnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. Lektorkami seminárov sú samotné autorky metodickej príručky. Semináre sa realizujú v Bratislave a v Banskej Bystrici 18.10., 24.10., 30.10. a 8.11.2019 a sú bezplatné. Na seminár je možné sa prihlásiť cez online formulár – kliknutím na odkaz podľa Vami vybraného miesta a termínu.

Čítať celý článok

 

13. september 2019

Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - Prešov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu v Prešove organizuje seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc. Seminár pre učiteľov základných škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa bude konať 22. októbra 2019.

Čítať celý článok

 

Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - Žilina ZMENA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu v Žiline organizuje seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc. Seminár pre učiteľov základných škôl zo Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho samosprávneho kraja sa bude konať 26. novembra 2019.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky