Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Štátny pedagogický ústav

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V ŠPÚ sa konal seminár OBSE o podpore tolerancie a eliminácii antisemitizmu.

21.06.2018 06:00

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo trojdňový maratón expertných workshopov na tému vzdelávania o netolerancii, predsudkoch a antisemitizme v krajinách združených v Organizácii...

Čítať celý článok

Na zasadaní EPAN v Štrasburgu riešia otázku kompetencií pre demokratickú kultúru v školstve

18.06.2018 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk zastupuje rezort školstva na medzinárodnom mítingu EPAN (Education Policy Advisors Network – Sieť poradcov pre vzdelávaciu...

Čítať celý článok

Seminár v ŠPÚ oficiálne spustil službu RoboBraille na Slovensku

15.06.2018 06:00

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk otvoril v Štátnom pedagogickom ústave seminár, ktorý oficiálne spustil službu RoboBraille na Slovensku v slovenskom jazyku. Zúčastnili sa ho zástupcovia...

Čítať celý článok


Aktuality

21. jún 2018

V ŠPÚ sa konal seminár OBSE o podpore tolerancie a eliminácii antisemitizmu.

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo trojdňový maratón expertných workshopov na tému vzdelávania o netolerancii, predsudkoch a antisemitizme v krajinách združených v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Medzinárodné podujatie s medzinárodnou účasťou inicioval Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Hlavným cieľom tejto ako aj podobných aktivít je získavať spätnú väzbu od vedúcich predstaviteľov škôl o plánoch na vypracovanie rámcových učebných osnov a sprievodných usmerneniach, ktoré sa zaoberajú antisemitizmom pre predškolskú prípravu a akreditovať riaditeľov škôl.

Čítať celý článok

 

18. jún 2018

Na zasadaní EPAN v Štrasburgu riešia otázku kompetencií pre demokratickú kultúru v školstve

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk zastupuje rezort školstva na medzinárodnom mítingu EPAN (Education Policy Advisors Network – Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku). Pracovné rokovanie v pondelok 18. júna otvoril Sjur Bergan, riaditeľ Divízie edukácie Rady Európy.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ bude medzinárodné pracovné rokovanie o prevencii pred antisemitizmom

15. jún 2018

V ŠPÚ bude medzinárodné pracovné rokovanie o prevencii pred antisemitizmom

Štátny pedagogický ústav spolu s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) organizuje v dňoch 19.6. až 21.6.2018 podujatie zamerané na nežiaduce prejavy antisemitizmu a intolerancie. Pripravované podujatie je súčasťou prípravy pre nadchádzajúce predsedníctvo Slovenska v OBSE v roku 2019.

Čítať celý článok

 

14. jún 2018

SEMINÁR K APLIKÁCII VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM - 19.09.

Štátny pedagogický ústav organizuje 19. septembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. septembra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

13. jún 2018

V ŠPÚ sa konali workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka základných a stredných škôl

V Štátnom pedagogickom ústave sa konali workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka základných a stredných škôl Experimentieren auf Deutsch (Experimentovanie po nemecky) a Die deutschsprachigen Länder kreativ – nicht nur Zahlen und Fakten (Nemecky hovoriace krajiny kreatívne – nielen čísla a fakty). Učitelia zo škôl v Bratislave a ďalších miest Bratislavského kraja si v nich vyskúšali, ako sa dá zábavnou formou učiť po nemecky a naučili sa aj nové hry, ktoré obohatili ich slovnú zásobu.

Čítať celý článok

 

11. jún 2018

V ŠPÚ prezentovali metodiku Integrované digitálne technológie

V Štátnom pedagogickom ústave, za účasti štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR Oľgy Nachtmannovej a riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka, prezentovali metodiku Integrované digitálne technológie. Na modelovej vyučovacej hodine fyziky sa študenti z Gymnázia Metodova v Bratislave učili o histórii vývoja automobilov najskôr prostredníctvom prezentácie videofilmu a písomnej verzie učiva. Potom pokračovali diskusiou o zásadných otázkach z danej problematiky s usmerňujúcou aktívnou účasťou učiteľa a praktickými cvičeniami.

Čítať celý článok

 

08. jún 2018

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ceny víťazom celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

V Základnej škole s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave už po deviaty raz ožilo Svätoplukovo kráľovstvo odovzdávaním ocenení žiakom a učiteľom, ktorí najlepšie uspeli v celoštátnej súťaži s rovnomenným názvom. Počas Dňa školy, tradične spojeného s tvorivými dielňami detí a zaujímavými prednáškami, si 8. júna prevzali ceny žiaci a učitelia zo všetkých končín Slovenska.

Čítať celý článok

 

17. máj 2018

Na seminár ŠPÚ k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením prišli učitelia z celého Slovenska

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril celoslovenský odborný seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Priestory rokovacej miestnosti Štátneho pedagogického ústavu zaplnili 16. mája desiatky učiteľov, riaditeľov škôl a školských inšpektorov, ktorí sem pricestovali z celého Slovenska.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

13. jún 2018

Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - 19.09.2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 19. septembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. septembra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 

13. jún 2018

Pozvánka na seminár pre učiteľov etickej výchovy v základných a stredných školách Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja

Dňa 3. júla 2018 organizuje ŠPÚ (Klub učiteľov etickej výchovy, ktorý vznikol z iniciatívy členov predmetovej komisie pre predmet etická výchova) seminár „K NOVÝM TRENDOM VO VÝUČBE ETICKEJ VÝCHOVY (Cesta k slušnosti a zodpovednosti)“. Seminár spojený s workshopom sa bude konať v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Čítať celý článok

 

13. jún 2018

Pozvánka na seminár k spusteniu služby RoboBraille na Slovensku.

Pozývame vás na seminár v Štátnom pedagogickom ústave, ktorý sa bude týkať oficiálneho spustenia služby RoboBraille na Slovensku.

Čítať celý článok

 

28. máj 2018

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov ZŠ k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - 18.06.2018

Seminár pre učiteľov z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja sa bude konať 18. júna 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky