Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Metodika CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Projekt experimentálneho overovania

Priebežná správa 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.