Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Zmena organizácie vyučovania na posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti