Vzdelávacie aktivity

Dátum aktivity

27.04.2020

Voľné miesta

38

Registrácia do

29.03.2020

Miesto konania

Kežmarok

Lektor

Ing. Beata Menzlová a ďalší

Cieľová skupina

riaditeľ základnej školy
232

Konferencia Budúcnosť vyučovania nemeckého jazyka - prihláška pre riaditeľov ZŠ

Konferencia je určená pre riaditeľov základných škôl, ďalších členov vedenia škôl,  učiteľov nemeckého jazyka, CLIL učiteľov (nemecký jazyk) a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostných menšín. Cieľom konferencie je zdôrazniť dôležitosť vyučovania nemeckého jazyka v základnej škole, vyučovanie jazykov národnostných menšín, podporiť metodiku CLIL v základnej škole, vytvoriť platformu na výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe, ako aj na diskusiu k téme súčasného vývoja v oblasti vyučovania nemeckého jazyka a jazykov národnostných menšín.

Štipendiá pre učiteľov nemčiny