Vzdelávacie aktivity

Dátum aktivity

16.10.2019

Voľné miesta

0

Registrácia do

10.10.2019

Miesto konania

ŠPÚ (plenárna miestnosť na prízemí), Bratislava

Lektor

PaedDr. Mariana Páleníková a ďalší

Cieľová skupina

učitelia pripravujúci žiakov na maturitnú skúšku z biológie
213

Maturita z biológie

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí budú učitelia informovaní o legislatívnych úpravách dokumentov k ukončovaniu štúdia na stredných školách, o pripravovanej metodickej príručke k maturite z biológie, o tvorbe úloh maturitných zadaní (s konkrétnymi príkladmi) a tvorbe maturitných zadaní (s konkrétnymi príkladmi).


Štipendiá pre učiteľov nemčiny