Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - PROSOCIÁLNOSŤ AKO ZLOŽKA VLASTNEJ IDENTITY

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - PROSOCIÁLNOSŤ AKO ZLOŽKA VLASTNEJ IDENTITY

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a hodnoty

Predmet

etická výchova

Ročník

7.

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - PROSOCIÁLNOSŤ AKO ZLOŽKA VLASTNEJ IDENTITY 

/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ml_eticka-vychova_metodicky-list_prosocialnost-ako-zlozka-vlastnej-identity.docx