Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Jazyk a komunikácia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Jazyk a komunikácia

 Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 

 Maďarský jazyk a literatúra 

 Rómsky jazyk a literatúra

Ukrajinský jazyk a literatúra

Rusínsky jazyk a literatúra

Anglický jazyk - Úroven A1

Anglický jazyk - Úroven A2

Francúzsky jazyk - Úroveň A1

Nemecký jazyk - Úroveň A1

Nemecký jazyk a literatúra

Ruský jazyk - Úroveň A1

Ruský jazyk a literatúra

Španielsky jazyk - Úroveň A1

Taliansky jazyk - Úroveň A1

Vzdelávacie štandardy z cudzích jazykov k Dodatku č. 3  k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa  6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“ schválilo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4. 4. 2019 pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.

Anglický jazyk - Úroven A1

Anglický jazyk - Úroveň A2

Francúzsky jazyk - Úroveň A1

Francúzsky jazyk - Úroveň A2

Nemecký jazyk - Úroveň A1

Nemecký jazyk - Úroveň A2

Ruský jazyk - Úroveň A1

Ruský jazyk - Úroveň A2

Španielsky jazyk - Úroveň A1

Španielsky jazyk - Úroveň A2

Taliansky jazyk - Úroveň A1

Taliansky jazyk - Úroveň A2

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.