Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

23. november 2021

Pozvánka na konferenciu MIND

V dňoch 29.11. a 30.11.2021 sa uskutoční MIND konferencia , ktorú organizuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave a Edukácia@Internet.

Čítať celý článok

 

23. november 2021

Vyhlásenie súťaže - Poznaj Slovenskú reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ďalší ročník súťaže Poznaj slovenskú reč.

Čítať celý článok

 

23. november 2021

Vyhlásenie súťaže - Pekná Maďarská reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ďalší ročník súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd.

Čítať celý článok

 

22. november 2021

Vyhodnotenie súťaže Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Školu mohli do súťaže prihlásiť učitelia do 15. októbra 2021. Súťažné príspevky sa vyhodnocovali v troch kategóriách: výtvarná, literárna a audiovizuálna. Celkovo bolo prihlásených viac ako 200 škôl.

Čítať celý článok

 

15. november 2021

Pozvánka na odborný online seminár pre učiteľov cudzích jazykov v základných školách

Pozývame Vás na odborný tematický seminár Motivácia žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka, ktorý pripravuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s expertami na didaktiku a metodiku cudzích jazykov a učiteľmi cudzích jazykov, ktorí boli ocenení v ankete TOP učiteľ cudzích jazykov v roku 2020.

Čítať celý článok

 

12. november 2021

Zoberte svojich žiakov na Jazykovú cestu naprieč Európou!

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) pripravil slovenskú verziu publikácie „Cesta naprieč európskymi jazykmi“. Brožúra je dostupná zadarmo on-line a prináša zaujímavosti o jazykoch z rôznych kútov Európy.

Čítať celý článok

 

08. november 2021

Výzva pre materské školy, poskytovateľov povinného predprimárneho vzdelávania a inštitúcie pripravujúce budúcich učiteľov: možnosť bezplatného objednania publikácií k zavádzaniu povinného predprimárneho vzdelávania

Publikácia Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom ponúka dobrý prehľad o tom, čo má byť v povinnom predprimárnom vzdelávaní obsiahnuté bez ohľadu na to, či prebieha v materskej škole, v zariadení zapísanom v registri poskytovateľov povinného predprimárneho vzdelávania alebo ako individuálne vzdelávanie.

Čítať celý článok

 
Začíname so vzdelávaním pedagógov, ktoré ich má pripraviť na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka

08. november 2021

Začíname so vzdelávaním pedagógov, ktoré ich má pripraviť na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v dňoch 05. 11. – 07. 11. 2021 v Košiciach uskutočnil vzdelávanie pre pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne a jazykovo na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka.

Čítať celý článok

 

04. november 2021

EduTV: Tvorte s nami vzdelávacie videá

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Čítať celý článok

 

03. november 2021

Pozvánka na workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v on-line priestore

Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Štátny pedagogický ústav a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni organizujú interaktívny on-line workshop pre učiteľov, ktorý je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti zvyšovania mediálnej gramotnosti súvisiacej s bojom proti nenávisti v on-line priestore.

Čítať celý článok

 

03. november 2021

Webinár k dejepisným a občianskym témam a aktivitám pre učiteľov a učiteľky základných škôl

Štátny pedagogický ústav pripravuje v spolupráci so skúsenými pedagógmi a spolupracovníkmi z externého prostredia webinár prioritne určený pre učiteľov a učiteľky dejepisu a občianskej náuky v ZŠ. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 25.11.2021 od 8:20 hod. online formou cez aplikáciu ZOOM.

Čítať celý článok

 

03. november 2021

Vyhlásenie súťaže - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - 30. ročník

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 30. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Čítať celý článok

 

02. november 2021

Webinár k mediálnej gramotnosti pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Pozývame Vás na webinár, ktorý je zameraný na rozvíjanie mediálnej gramotnosti učiteľov a učiteliek v materských školách. Venuje sa témam ako vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami, či najčastejšie chyby pri argumentácii. Uvedené témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku.

Čítať celý článok

 

26. október 2021

Slovenská akadémia ukázala, že na Slovensku máme školy, ktoré chcú byť viac demokratické a inkluzívne

V Bratislave sa uplynulý týždeň stretlo desať školských tímov, ktoré sa zúčastnili jedinečného vzdelávacieho podujatia SLOVENSKÁ AKADÉMIA: „DEMOKRATICKÉ A INKLUZÍVNE ŠKOLSKÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH“. Podujatie pripravil Štátny pedagogický ústav, program odborne zaštítilo Európske Wergeland Centrum. Akadémia chce prispieť k rozvoju pedagógov a pedagogičiek aj poskytnúť im podporu pri zavádzaní zmien a pri budovaní partnerstiev medzi školami.

Čítať celý článok

 

20. október 2021

Na Slovensku historicky po prvý raz zasadol Žiacky poradný výbor. Hlas žiakov a žiačok bude počuť aj pri pripravovaných zmenách vo vzdelávaní

Žiacky poradný výbor, nový poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, má za sebou prvé oficiálne stretnutie. Na dvojdňovom zasadnutí v dňoch 12. a 13. októbra sa prvý raz stretli žiaci a žiačky zo základných a stredných škôl, ktorí rovnomerne zastupujú všetky kraje Slovenska. Výbor má celkom 16 členov a členiek. Budú mať možnosť vyjadrovať sa aj k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní.

Čítať celý článok