Vzdelávacie aktivity

Dátum aktivity

05.11.2019

Voľné miesta

0

Registrácia do

31.10.2019

Miesto konania

ŠPÚ Bratislava, Pluhová 8, Bratislava

Lektor

PaedDr. Mariana Páleníková a ďalší

Cieľová skupina

učitelia pripravujúci žiakov na maturitnú skúšku z biológie
222

Maturita z biológie - 5. 11. 2019

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí budú učitelia informovaní o legislatívnych úpravách dokumentov k ukončovaniu štúdia na stredných školách, o pripravovanej metodickej príručke k maturite z biológie, o tvorbe úloh maturitných zadaní (s konkrétnymi príkladmi) a tvorbe maturitných zadaní (s konkrétnymi príkladmi).

Súťaž - 3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Dátum aktivity: Termín ukončenia súťaže je 15. október 2019

Štipendiá pre učiteľov nemčiny

Pozvánka pre učiteľov nemeckého jazyka