17.09.2019

Seminár k maturite z biológie - ďalší termín

Štátny pedagogický organizuje 5. novembra 2019 seminár k maturite z biológie. Seminár je určený učiteľom stredných škôl, ktorí pripravujú žiakov na maturitnú skúšku z biológie.

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí budú učitelia informovaní o legislatívnych úpravách dokumentov k ukončovaniu štúdia na stredných školách, o pripravovanej metodickej príručke k maturite z biológie, o tvorbe úloh maturitných zadaní (s konkrétnymi príkladmi) a tvorbe maturitných zadaní (s konkrétnymi príkladmi).

Pozvánka

Registrácia