Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Platné od šk. r. 2013-2014, referenčná úroveň C1

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka, úroveň C1, schválené listom generálneho riaditeľa pod číslom 2013-14918/40785:2-922 dňa 03.09.2013 s účinnosťou od 01.09.2016.

Anglický jazyk (PDF) 

Francúzsky jazyk (PDF) 

Nemecký jazyk (PDF) 

Ruský jazyk (PDF) 

Španielsky jazyk (PDF) 

Taliansky jazyk (PDF)