Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Erasmus+ Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov

V rámci programu Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je Štátny pedagogický ústav partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Teacher's training to the inclusion of the children of foreigners (TTI), ktorý bol schválený pod číslom  č. 2016-1-1-CZ01-KA202-024034.

Koordinačnou organizáciou projektu je Národný inštitút pre ďalšie vzdelávanie v Českej republike. Ďalšími partnerskými organizáciami spolu so Štátnym pedagogickým ústavom sú asociácia C.E.M.E.A. v Neapole (Associazione C.E.M.E.A. Napoli), Taliansko a Prvé všeobecné lýceum Trikala (1st General Lyceum of Trikala), Grécko.

Projekt sa realizuje od 1. októbra 2016 do 31. mája 2018, t. j. 20 mesiacov. Hlavným cieľom projektu je tvorba metodického rámca podporujúceho učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese a inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, Českej republike, Taliansku a Grécku.