Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Metodický portál

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

VII. cyklus Európskeho dialógu s mládežou

25.06.2019 07:00

Nadväzujúc na Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 (1.6.19. Neformálne vzdelávanie, bod 1) si Vás v mene Rady mládeže dovoľujeme požiadať o súčinnosť pri...

Čítať celý článok

Seminár „Činnostne zamerané vyučovanie“ pre učiteľov nemeckého jazyka

11.06.2019 06:00

Štátny pedagogický ústav pozýva všetkých učiteľov nemeckého jazyka na seminár s názvom „Činnostne zamerané vyučovanie“.

Čítať celý článok

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka

24.05.2019 06:00

Štátny pedagogický ústav pozýva na Workshop všetkých učiteľov nemeckého jazyka

Čítať celý článok


Vitajte na Metodickom portáli ŠPÚ

Metodický portál vznikol ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov. Nájdete na ňom všetky potrebné informácie, ktoré súvisia s inováciou ŠVP a metodické materiály, ktoré vám môžu pomôcť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a vlastnom plánovaní vyučovacieho procesu. 
Metodický portál ŠPÚ predstavuje priestor, kde nájdete:

  • pomoc
  • inšpiráciu
  • rôzne nápady a podnety určené na vyučovanie

Metodický portál Štátneho pedagogického ústavu garantuje obsahovú a didaktickú správnosť publikovaných materiálov.

Učitelia môžu svoje námety (metodické listy, pracovné listy, prípravy na hodiny a pod.) zasielať na schválenie priamo zodpovednému zamestnancovi na e-mailovú adresu, ktorú nájdete v kontaktoch.


Podnety

Zašlite nám svoje metodické podnety

Zaslať podnet

Vzdelávacie aktivity

Zobraziť všetky vzdelávacie aktivity