01.10.2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách

Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. októbra 2018 na emailovú adresu uvedenú v pozvánke. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave

Pozvánka

Prihláška