06.12.2019

ŠPÚ sa zaregistroval na portáli environmentálnej výchovy

Štátny pedagogický ústav sa ako organizácia zaregistroval na internetovom portáli environmentálnej výchovy EWOBOX.

Jeho poslaním je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento priestor vytvorila Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí do rezortu životného prostredia, v spolupráci s ďalšími 20 organizáciami. Portál je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú, alebo ňou jednoducho žijú.

Pri napĺňaní cieľov prierezovej témy environmentálna výchova sa môžu koordinátori environmentálnej výchovy v základných a stredných školách i všetci pedagógovia inšpirovať informáciami a podnetmi, ktoré sa na EWOBOXe nachádzajú.

https://www.ewobox.sk/home