27.09.2018

ŠPÚ ORGANIZUJE V SPOLUPRÁCI S OKRESNÝM ÚRADOM ODBORU ŠKOLSTVA V ŽILINE SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC

Seminár pre učiteľov zo Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja sa bude konať 07. novembra 2018

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnený formulár v elektronickej podobe na adresu: silvia.senanova@statpedu.sk , najneskôr do 31. októbra  2018.

Seminár je bezplatný. Cestovné hradí vysielajúca organizácia resp. každý účastník sám. Stravovanie bude zabezpečené.

Program

Prihláška