01.10.2019

Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - Žilina ZMENA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu v Žiline organizuje seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc. Seminár pre učiteľov základných škôl zo Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho samosprávneho kraja sa bude konať 26. novembra 2019.

Pôvodný termín 2. októbra 2019 je zrušený.

Jednou z úloh Štátneho pedagogického ústavu, ktorá vyplýva z materiálu “Návrh systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov“, schválenom ministerkou školstva Martinou Lubyovou, je podrobiť učebnice dôkladnej analýze z pohľadu pokrytia ich obsahu ŠVP a získať spätnú väzbu od pedagogickej verejnosti na celkovú koncepciu a kvalitu spracovania učebníc.

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a pilotným odskúšaním dotazníka pre učebnice Matematiky, Biológie  a Vlastivedy. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa (Vlastiveda) a 2. stupňa (Matematika, Biológia ).

V prípade záujmu je potrebné poslať vyplnený formulár v elektronickej podobe na adresu:
silvia.senanova@statpedu.sk najneskôr do 18. novembra 2019

Potrebné informácie nájdete v prílohách.

Pozvánka na seminár

Prihláška na seminár