06.08.2018

SEMINÁR K APLIKÁCII VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTN7M ZNEVÝHODNENÍM

Štátny pedagogický ústav organizuje 10. októbra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 28. septembra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

V prípade záujmu väčšieho počtu učiteľov o účasť na seminári k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, než umožňuje kapacita zasadacej miestnosti, ŠPÚ určí ďalší termín na realizáciu ešte jedného seminára. Termín bude včas zverejnený na webovej stránke ŠPÚ.

Podrobnejšie informácie