24.08.2018

Ponuka voliteľných predmetov - vzdelávacie štandardy

Štátny pedagogický ústav pripravil pre učiteľov základných škôl vzdelávacie štandardy voliteľných predmetov environmentálna výchova, šach a astronómia. Túto ponuku budeme priebežne rozširovať.

Environmentálna výchova - 1. stupeň základnej školy

Environmentálna výchova - 2. stupeň základnej školy

Šach - 1. stupeň základnej školy

Astronómia - 2. stupeň základnej školy