13.09.2018

Otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Zverejnili sme najčastejšie otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením