15.08.2018

Metodické usmernenie k tvorbe maturitných zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019

Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k realizácii maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019.

Metodické usmernenie č. 3/2018 k k tvorbe maturitných zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019, ktoré súvisí s vyhláškou o ukončovaní štúdia platnou od 1. septembra 2018.

Metodické usmernenie č. 3/2018