03.12.2019

Maturita z biológie - metodická príručka

Štátny pedagogický ústav zverejňuje metodickú príručku MATURITA Z BIOLÓGIE, Všetko, čo potrebujete k maturite z biológie.

Táto publikácia je predložená ako pomôcka pre učiteľov pripravujúcich maturantov. Sumarizuje všetky podklady potrebné k maturitnej skúške z biológie s platnosťou od septembra 2019, začínajúc legislatívou, cez podrobnosti o spôsobe konania maturitnej skúšky, cieľové požiadavky, vzory maturitných zadaní, končiac odpoveďami na najčastejšie otázky učiteľov.

Maturita z biológie