Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Kontakty na oddelenia

E-mail na jednotlivých zamestnancov v tvare meno.priezvisko (at) statpedu.sk

Sekcia didaktiky vzdelávacích oblastí Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Oddelenie pre jazykové a literárne vzdelávanie Mgr. Janka Píšová, PhD. 
Oddelenie pre matematické, prírodovedné a technické vzdelávanie PaedDr. Monika Reiterová, PhD.
Oddelenie pre spoločenskovedné vzdelávanie, umeleckú, telesnú a zdravotnú výchovu  PaedDr. Renáta Somorová
Oddelenie koordinácie pedagogického výskumu  
Sekcia inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho systému Jozef Miškolci, PhD.
Oddelenie pre vzdelávanie národnostných menšín PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD.
Oddelenie pre špeciálnu pedagogiku a inkluzívne vzdelávanie  
Oddelenie pre rozvoj vzdelávacieho systému Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.