Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Kontakty na oddelenia

Oddelenie pre cudzie jazyky katarina.bockanicova@statpedu.sk
Oddelenie pre predmety s humanitno-sociálnym zameraním marek.bubenik@statpedu.sk
Oddelenie pre predmety s prírodovedným zameraním monika.reiterova@statpedu.sk
Oddelenie pre predškolskú a elementárnu pedagogiku katarina.zemanova@statpedu.sk
Oddelenie pre špeciálnu pedagogiku a inklúziu katarina.vladova@statpedu.sk
Oddelenie pre vyučovacie jazyky gyongyi.ledneczka@statpedu.sk
Žiadosť o informácie maria.lukacova@statpedu.sk