Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


5. ročník ZŠ

Literárna výchova pre 5.ročník ZŠ s VJM a s vyučovaním rusínskeho jazyka

Suchý Štefan (2009)                                                                                            ISBN 9788088769941

Pomocník zo slovenského jazyka 5, pracovný zošit pre 5.ročník ZŠ

Krajčovičová Jarmila (2016)                                                                               ISBN 978808120464

Nový pomocník z matematiky pre 5.ročník ZŠ, 1.zošit

Kohanová Iveta  (2017)                                                                                      ISBN 978808120472

Pomocník zo slovenského jazyka 5, pracovný zošit pre 5.ročník ZŠ ,Zošit pre učiteľa

Krajčovičová Jarmila (2017)                                                                               ISBN 978808120481

Pomocník z literatúry 5, pracovný zošit pre 5.ročník ZŠ ,Zošit pre učiteľa

Krajčovičová Jarmila (2017)                                                                               ISBN 978808120476

Príprava do prímy, matematika pre 5.ročník ZŠ

Exam testing (2016)                                                                                            ISBN 978808120449

Príprava do prímy, slovenský jazyk a literatúra pre 5.ročník ZŠ

Exam testing (2016)                                                                                            ISBN 978808120448

Matematika pre 5.ročník ZŠ, 2.časť

Žabka Ján (2015)                                                                                                 ISBN 978808120375

Matematika pre 5.ročník ZŠ, 1.časť

Žabka Ján (2015)                                                                                                 ISBN 978808120374

Geografia pre 5.ročník ZŠ s VJM

Ružek Ivan (2016)                                                                                                ISBN 978808042575

Matematika pre 5.ročník ZŠ s VJM, 1.časť

Žabka Ján (2015)                                                                                                 ISBN 978808120376

Matematika pre 5.ročník ZŠ s VJM, 2.časť

Žabka Ján (2015)                                                                                                 ISBN 978808120377

Hravý dejepis 5, pracovný zošit pre 5.ročník ZŠ

Bojková Alžbeta (2016)                                                                                      ISBN 97880818005

Hravá Literatúra 5 , pracovný zošit pre 5.ročník ZŠ

Králiková Ida ( 2015)                                                                                           ISBN 978808953090

Slovenský jazyk pre 5.ročník ZŠ s VJM

Doményová Andrea (2017)                                                                               ISBN 978801003166

Pracovný zošit z rusínskeho jazyka pre 5.ročník ZŠ s VJR a s vyučovaním rusínskeho jazyka

Gaj Marek (2009)                                                                                                ISBN 9788088769958

Rusínsky jazyk pre 5.ročník ZŠ s VJR a s vyučovaním rusínskeho jazyka

Hríb Ján (2009)                                                                                                    ISBN 9788088769965

Výtvarná výchova pre 5.ročník ZŠ

Čarný Ladislav (2013)                                                                                         ISBN 9788080913250