Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


1. ročník ZŠ

 • Dopravná výchova pre 1. ročník základných škôl

  M.Kožuchová,R.Matúšková,J.Stebila
  CD-2009-29060/25025-1:911 7/20/2009 5 rokov 7/20/2014

 • Hupsov šlabikár Lipka® pre 1. ročník základných škôl, 2.

  Z. Hirschnerová, L. Muntágová, M. Nemčíková, G. Futová
  2013-12685/36318:5-919 8/2/2013 2 roky 8/2/2015

 • Šlabikár pre 1. ročník základných škôl, 1. časť

  K. Štefeková, R. Culková
  2015-9296/15206:2-100C 8/3/2015 3 roky 8/3/2018
  (vydaná nová schvaľovacia doložka po uplynutí platnosti schvaľovacej doložky č. 2013-12962/51041:27-919)*

 • Čítanka pre 1. ročník základných škôl

  K. Štefeková, R. Culková, Z. Stankovianska
  2015-9296/15207:3-100C 8/3/2015 3 roky 8/3/2018
  (vydaná nová schvaľovacia doložka po uplynutí platnosti schvaľovacej doložky č. 2013-12962/51041:27-919)*

 • Prvouka pre 1. ročník základnej školy

  R. Dobišová Adame, O. Kováčiková
  2015-15288/37587:4-100C 7/27/2015 5 rokov 7/27/2020

 
Etická výchova 1. Ročník ZŠ: pracovné listy

Ivanová Eva (2016)                                                                                              ISBN 978801003082

Pracovný zošit z písania pre 1.ročník ZŠ s VJM

Drozdík Katalin (2016)                                                                                          ISBN 978801003076

Šlabikár pre 1.ročník ZŠ s VJM

Drozdík Katalin (2016)                                                                                         ISBN 978801003074

Šlabikár pre 1.ročník ZŠ s VJM – 2.časť

Drozdík Katalin (2016)                                                                                          ISBN 978801003073

Čítanka pre 1.ročník ZŠ s VJM

Drozdík Katalin (2016)                                                                                          ISBN 978801003075

Etika pre 1.ročník ZŠ s VJM – pracovné listy

Ivanová Eva (2016)                                                                                               ISBN 978801003077

Etická výchova pre 1.ročník ZŠ, pracovné listy

Ivanová Eva (2016)                                                                                              ISBN 978801003082

Matematika pre 1.ročník ZŠ (čísla a hry)

Černek Pavol (2017)                                                                                            ISBN 978808120458

Písanka pre 1.ročník ZŠ

Štefeková Kamila (2017)                                                                                     ISBN 978808120463

Písanie v 1.ročníku, zošit 1, 2, 3, 4, 5

Štefeková Kamila ( 2017)                                                                                    ISBN 978808120459

Písmenká – moji kamaráti, písanka s predtlačou pre 1.ročník ZŠ

Virgovičová Lýdia (2017)                                                                                     ISBN 978808120460

Etická výchova pre 1.ročník ZŠ, pracovný zošit s VJM

Ivanová Eva (2016)                                                                                              ISBN 978801003077

Šlabikár pre 1. Ročník ZŠ s VJM, 2.časť

Drozdík Katalin (2016)                                                                                         ISBN 978801003073

Šlabikár pre 1. Ročník ZŠ s VJM, 1.časť

Drozdík Katalin (2016)                                                                                         ISBN 978801003074

Čítanka pre 1.ročník ZŠ – LIPKA

Striežovská Jana (2015)                                                                                      ISBN 978808146099

Pracovný zošit k šlabikáru LIPKA pre 1.ročník ZŠ

Striežovská Jana (2015)                                                                                      ISBN 978808146111

Diktáty pre 1. a 2. ročník  ZŠ (nácvičné a kontrolné diktáty s metodickými poznámkami pre učiteľa)

Kováčová-Švecová Zuzana (2017)                                                                     ISBN 978808146133

Šlabikár LIPKA pre 1.ročník ZŠ , 1.časť

Striežencová Janka (2015)                                                                                  ISBN 978808146098

Šlabikár LIPKA pre 1.ročník ZŠ , 2.časť

Striežencová Janka (2015)                                                                                  ISBN 978808146100

Písanie – LIPKA pre 1.ročník ZŠ ( zošit č. 1,2,3,4,5,6 )

Striežencová Janka (2015)                                                                                  ISBN 978808146101

Matematika pre 1.ročník ZŠ, 1.časť

Lehoťanová Brigita (2017)                                                                                  ISBN 9788081460685

Môj šlabikár – Šlabikár pre 1.ročník ZŠ s VJM

Esztergályosné Katalin (2014)                                                                           ISBN 9788080981181