Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Adaptácia žiaka

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Adaptácia žiaka

Zapojenie žiaka neovládajúceho vyučovací jazyk školy do výchovno-vzdelávacieho procesu je veľmi dôležité. Ide najmä o prácu s lexikálnou zásobou, komunikáciu na vyučovacej hodine, ale aj samostatnú prácu rozvíjajúcu žiakove zručnosti a spôsobilosti v danej téme. Po nástupe do školy je preto potrebné dať žiakovi určitý čas, aby sa adaptoval na nové prostredie a podmienky. Adaptačná doba by mala trvať aspoň tri mesiace.

Adaptácia žiaka

Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny
Záznam z webinára: Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny
Prezentácia: Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny
 

Dieťa hovoriace iným jazykom: možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní
Publikácia je dôležitou metodickou podporou v situácii, ak do materskej školy príde dieťa, ktoré nerozumie jazyku, ktorým sa v nej hovorí. Aktuálne môže poslúžiť pre materské školy prijímajúce deti z Ukrajiny.
Dieťa hovoriace iným jazykom - Možnosti kompenzácie podpory v predškolskom vzdelávaní

Publikáciu je možné si objednať bezplatne kliknutím na uvedený link a vyplnením krátkeho formulára: https://forms.gle/tPyX5otjKfpUwz8A7 

Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese – dieťa cudzincov
Odborný postup sa všeobecne zameriava na prácu s deťmi s odlišným materinským jazykom – deťmi cudzincov. Cieľom odborného postupu je upriamiť pozornosť pedagogických a odborných zamestnancov škôl a zariadení poradenstva a prevencie na vytvorenie podmienok na prijatie žiaka s odlišným materinským jazykom. Venuje sa krokom pred prijatím žiaka na školu, hodnoteniu, kurzom slovenského jazyka a podrobným možnostiam pomoci na podporných úrovniach 1.-4. stupňa, teda od triedneho učiteľa, ŠPT po diagnostiku v centrách poradenstva a prevencie. Sústreďuje sa rovnako na spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi a nezabúda na zapojenie rodičov/zákonných zástupcov.
Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese

Obrázkové (komunikačné) karty
Malý slovníček slovensko-ukrajinský

Prvá pomoc po slovensky (ukrajinská verzia)
Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ
Tematický slovník

Zoznam platforiem dištančného vzdelávania
Zoznam platforiem dištančného vzdelávania, ktoré sú nápomocné pri zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu detí z Ukrajiny, keď nie je možné zúčastňovať sa vyučovacích hodín. Výhodou týchto platforiem je, že umožňujú učenie sa kdekoľvek a kedykoľvek, je potrebný  počítač/laptop a prístup na internet.
 

Zmena kultúrneho prostredia je veľmi často sprevádzaná tzv. kultúrnym šokom. Ten vzniká ako reakcia na stratu istôt, ktoré žiak doteraz mal. Na zmenu kultúrneho prostredia reaguje každý žiak individuálne. Niekto môže byť tichý, zakríknutý. Neobvyklou reakciou nie je ani uzatváranie sa do seba, odmietanie komunikácie, agresivita, úteky do spánku či choroby. Pre žiaka je situácia o to horšia, že k presťahovaniu nedochádza z jeho vlastného rozhodnutia. Súčasne je potrebné si uvedomiť, že žiak, ktorý dobre nerozumie, môže byť citlivejší na rôzne negatívne reakcie učiteľa a prikladať im väčšiu váhu ako jeho spolužiaci. Namiesto nátlaku je preto vhodné klásť dôraz na vytvorenie bezpečného a priateľského prostredia. 

Usmernenie ako pracovať s deťmi utečencov, ktoré zažili stres a traumu