Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Metodika: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“.

Predmet

etická výchova

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu (NZK) vytvoril metodiku pre triednych učiteľov/učiteľky pod názvom: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“.

Vďaka spolupráci neziskovej organizácie a štátu majú teraz triedni učitelia príležitosť využívať svoje triednické hodiny pre hodnotové vzdelávanie. Ako návod im môže poslúžiť nová metodika, ktorá je súčasťou a výsledkom kooperácie ŠPÚ a Nadácie Zastavme korupciu (NZK), pričom ŠPÚ vystupoval v pozícií metodického garanta. Je určená pre triednych učiteľov/ky, ktorí sa rozhodnú: venovať triednické hodiny morálne hodnotovým témam, podporovať etické, čestné a férové správanie (napr. férová tvorba triednych pravidiel), eliminovať korupčné a podvodné správanie. V publikácii sú deklarované princípy práce s triedou, metodické postupy pre každú z ponúknutých 10-tich triednických hodín počas školského roka.  Triednické hodiny sú predstavené ako jeden z možných a významných priestorov pre realizáciu nadpredmetovej hodnotovej výchovy v školách.

Metodika - Ako viesť svoju triedu k férovosti