Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE FYZIKY

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE FYZIKY

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a príroda

Predmet

fyzika

Ročník

nezaradené

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE Fyziky

Prepojenie s témami (pracovné listy - aktivity): Zatmenie Slnka - demonštrácia zatmenia Slnka, model zatmenia Slnka v teréne, najbližšie zatmenie Slnka; Meteorológia

Autori: Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.; PaedDr. Zuzana Vaňková 

Medzipredmetové prepojenie: dejepis - fyzika (súčasť komplexného didakticko-metodického materiálu k osobnosti generála Dr. Milana Rastislava Štefánika)

- k metodického listu prislúchajú aj praktické úlohy s riešeniami

 

M. R. Štefánik - metodický list - prepojenie dejepisu a fyziky.pdf