Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE GEOGRAFIE

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE GEOGRAFIE

Typ školy

gymnázium

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

geografia

Ročník

1.

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE GEOGRAFIE

Štefánik – nielen politik a generál, ale aj astronóm a cestovateľ

Prepojenie s témami (pracovné listy): Štefánik vo svete; Mohyla na bradle 

Medzipredmetové prepojenie: dejepis - geografia (súčasť komplexného didakticko-metodického materiálu k osobnosti generála Dr. Milana Rastislava Štefánika)

- k metodického listu prislúchajú aj praktické úlohy s riešeniami

 

Milan Rastislav Štefánik - metodický list - prepojenie dejepisu a geografie.pdf