Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

METODICKÉ ODPORÚČANIA ŠPÚ K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


METODICKÉ ODPORÚČANIA ŠPÚ K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

dejepis

Ročník

9.

Metodické odporúčania pre základné a stredné školy v slovenskej republike k výučbe témy holokaust

- materiál nadväzuje na doteraz platné dodatky k inovovanému ŠVP spojené s danou problematikou

- materiál nadväzuje aj na ďalšie metodické materiály k téme zverejnené na Metodickom portáli ŠPÚ

Metodické odporúčania k vyučovaniu témy holokaust v základných a stredných školách.pdf