Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - Prešov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - Prešov

Jednou z úloh ŠPÚ schváleného materiálu ministerkou školstva Martinou Lubyovou “Návrh systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov“ je podrobiť učebnice dôkladnej analýze z pohľadu pokrytia ich obsahu ŠVP a získať spätnú väzbu od pedagogickej verejnosti na celkovú koncepciu a kvalitu spracovania učebníc. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a pilotným odskúšaním dotazníka pre učebnice matematiky, biológie  a vlastivedy. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa (vlastiveda) a 2. stupňa (matematika, biológia ).

V prípade záujmu je potrebné poslať vyplnený formulár v elektronickej podobe na adresu:
silvia.senanova@statpedu.sk najneskôr do 15. októbra 2019.

Potrebné informácie nájdete v prílohách.

Pozvánka

Prihláška