Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní dejepisu a geografie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní dejepisu a geografie

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

geografia

Ročník

nezaradené

APLIKÁCIA ĽUDSKO-PRÁVNYCH TÉM VO VYUČOVANÍ
DEJEPISU A GEOGRAFIE V ZŠ

Metodický materiál pre učiteľov ZŠ

Vydala:

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA ETICKEJ A OBČIANSKEJ VÝCHOVY

 

aplikacia-ludsko-pravnych-tem-vo-vyucovani-dejepisu-a-geografie-na-zs.pdf