Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudskoprávnych tém vo vyučovaní anglického jazyka a výtvarnej výchovy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudskoprávnych tém vo vyučovaní anglického jazyka a výtvarnej výchovy

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Umenie a kultúra

Predmet

výtvarná výchova

Ročník

nezaradené

APLIKÁCIA ĽUDSKOPRÁVNYCH TÉM VO VYUČOVANÍ ANGLICKÉHO
JAZYKA A VÝTVARNEJ VÝCHOVY V ZŠ

Metodický materiál pre učiteľov ZŠ

Vydala:

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA ETICKEJ A OBČIANSKEJ VÝCHOVY

aplikacia-ludskopravnych-tem-vo-vyucovani-aj-a-vv-cd.pdf