Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch štátneho vzdelávacieho programu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch štátneho vzdelávacieho programu

Prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.

Vzdelávacia oblasť

Prierezové témy

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch ŠVP