Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti.

Organizačný poriadok súťaže

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

28. ročník súťaže - vyhlásenie  Prihláška do 28. ročníka

27. ročník súťaže - vyhlásenie Prihláška do 27. ročníka

26. ročník súťaže - vyhlásenie Prihláška do 26. ročníka - aktualizovaná

25. ročník súťaže Prihláška do súťaže 25.ročník

24. ročník súťaže Prihláška do súťaže Vyhodnotenie 24. ročníka súťaže

23. ročník súťaže Prihláška do súťaže

22. ročník súťaže Prihláška do súťaže 

Správa z 20. ročníka súťaže

Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Jana Kovaľová, PhD.