Ausländer unter uns

Typ školy

gymnázium

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Predmet

nemecký jazyk

Ročník

nezaradené

Metodický list - Ausländer unter uns