Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


10.11.2018

Výzva UNICEF a UNESCO pre základné a stredné školy na Slovensku

Zapojte sa aj vy do Projektu OSN Worlds Largest Lesson 2018!

Medzinárodný projekt OSN World’s Largest Lesson (Najväčšia svetová lekcia) 2018 je určený na rozvoj poznania, pochopenia a podpory cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) u žiakov základných a stredných škôl za účelom budovania zručností a kompetencií v oblasti globálneho občianstva. OSN ponúka školám účasť v projekte, ktorý má 17 cieľov na ochranu planéty pred zmenou klímy a na vytvorenie sveta, ktorý bude pre každého lepší, spravodlivejší a bezpečnejší. Ambíciou OSN je dosiahnutie týchto cieľov do roku 2030.

Súčasťou celosvetového projektu UNESCO the World´s Largest Lesson je video, ktoré populárnou formou informuje o globálnych Cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs). Je určené pre školy, učiteľov a ďalších, ktorí chcú pracovať s témou SDGs a globálnym vzdelávaním. Video je zverejnené napríklad na:  https://www.youtube.com/watch?v=ybv7j1TBBPM

Pri vytváraní projektu je možné využívať rôzne materiály (vyučovacie plány pre učiteľov, videá, komiksy, projekty v rôznych jazykoch, voľný on-line kurz pre učiteľov vysvetľujúci SDGs a spôsob zapojenia sa do tohto „projektu“) a pod. z príslušnej webstránky, tvoriť vlastné projekty, lekcie a podobne.

Projekt školám, triedam, žiakom a učiteľom umožňuje zviditeľniť seba a svoj projekt zdieľaním svojho projektu na „digitálnej mape“, na ktorú sa dá prelinkovať aj na http://worldslargestlesson.globalgoals.org/.

Mailová adresu na zasielanie spätnej väzby o zapojení sa do uvedeného projektu:

spu@statpedu.sk

 

Termín ukončenia tohtoročných projektov je 31.december 2018.