Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.07.2018

Výzva na spoluprácu v pilotnom projekte Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu

Štátny pedagogický ústav rozbieha v školskom roku 2018/2019 pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu na rozvoj komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií. Projekt bude prebiehať formou tréningov učiteľov, ktorí následne získané zručnosti budú aplikovať v pedagogickej praxi. Ak máte záujem o účasť v pilotnom projekte, vyplňte prihlášku, ktorú nájdete v prílohe.

Prihlášky prosím zasielajte do 31.7.2018 na adresu spu@statpedu.sk

Odborná komisia následne do 30.8.2018 zaradí do projektu vybrané školy a dohodne s príslušným riaditeľom termíny tréningov pre učiteľov školy. Tréningy pre jednu školu budú v rozsahu 3 dní (1 deň á 10 vyučovacích hodín).

Podmienkou zaradenia do výberu je riadne vyplnený formulár prihlášky a vytvorenie skupiny učiteľov v počte minimálne 10 a maximálne 12 učiteľov v skupine, ktorí budú zaradení do tréningového programu.

výzva

prihláška