Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


10.04.2019

Výzva na registráciu do medzinárodnej súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach: This human world 2019

Každoročný filmový festival o ľudských právach This human world opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2019 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku.

Každoročný filmový festival o ľudských právach This human world opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2019 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku. Cieľom súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva a 30 článkov medzinárodnej deklarácie ľudských práv, dať im priestor kriticky uvažovať o ľudskoprávnych témach a ponúknuť platformu, kde žiaci môžu predstaviť svoje práce.

Do súťaže sa môžu zapojiť 10 až 20 roční žiaci a žiačky, študenti aj študentky, individuálne alebo ako trieda, s krátkym filmom na tému jedného z článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Témou tohtoročnej súťaže je Postavme sa za našu planétu.

Dĺžka filmového príspevku môže byť max. 3 minúty. Súťažiaci môžu pri výrobe a editovaní filmu použiť akékoľvek nástroje, ktoré majú k dispozícii sami alebo ktoré im poskytne škola – od profesionálnych kamier až po kamery na mobile. Povolené sú všetky žánre.

Hlavná cena poroty bude ocenená aj finančne a víťazný príspevok premietnutý v rámci otvorenia medzinárodného filmového festivalu THIS HUMAN WORLD, ktorý sa bude konať od 29. novembra do 10. decembra 2019 vo Viedni. Mladí filmoví tvorcovia budú pozvaní na otvorenie festivalu do Viedne.

Termín registrácie do súťaže je 21. jún 2019. 

Podrobné informácie k registrácii sú uvedené v informačnom materiáli:

Výzva - This Human World 2019

Kontakt k registrácii do súťaže a ďalšie informácie o súťaži:

schulfilmprojekt@thishumanworld.com

Kontaktná osoba na ŠPÚ:
PhDr. Denisa Ďuranová