Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


10.05.2018

Výzva na registráciu do medzinárodnej súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach: This human world 2018

Každoročný filmový festival o ľudských právach This human world opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2018 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku.

Témou tohtoročnej súťaže je 70 rokov Všeobecnej deklarácie ľudských práv – Ženy sa stavajú za svoje práva.

Do súťaže sa môžu zapojiť 10 až 20 roční žiaci a žiačky, študenti aj študentky, individuálne alebo ako trieda, s krátkym filmom na tému jedného z článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Pri príležitosti tohtoročného 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv bude dôraz tohto školského projektu kladený na ženy a deti.

Maximálna dĺžka filmového príspevku nemôže presiahnuť 3 minúty. Súťažiaci môžu pri výrobe a editovaní filmu použiť akékoľvek nástroje, ktoré majú k dispozícii sami alebo ktoré im poskytne škola – od profesionálnych kamier až po kamery na mobile. Povolené sú všetky žánre.

Hlavná cena poroty bude ocenená aj finančne a víťazný príspevok premietnutý v rámci otvorenia medzinárodného filmového festivalu THIS HUMAN WORLD, ktorý sa bude konať od 29. novembra do 10. decembra 2018 vo Viedni. Mladí filmoví tvorcovia budú pozvaní na otvorenie festivalu do Viedne.

Termín registrácie do súťaže je 22. jún 2018.  

Podrobné informácie k registrácii sú uvedené v informačnom materiáli:
Súťaž študentských krátkych filmov

Kontakt k registrácii do súťaže:
schulfilmprojekt@thishumanworld.com

Kontaktná osoba na ŠPÚ:
PhDr. Denisa Ďuranová