Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.05.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal predsedníčku AZUŠ SR Zuzanu Horváthovú

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal na pôde ŠPÚ predsedníčku Asociácie základných umeleckých škôl SR republiky Zuzanu Horváthovú. Za prítomnosti tajomníčky ústrednej umeleckej rady ŠPÚ Lenky Kaščákovej, ktorá s AZUŠ dlhodobo spolupracuje, rokovali spolu najmä o spolupráci pri príprave a realizácii tvorby inovovaných vzdelávacích programov pre jednotlivé odbory ZUŠ.

„Keďže nové Rámcové učebné plány pre základné umelecké školy sú už hotové, pozornosť sme sústredili najmä na otázky týkajúce sa vzdelávacích programov pre jednotlivé umelecké odbory v základných umeleckých školách. Nakoľko pani Horváthová je aj riaditeľkou Základnej umeleckej školy, ktorá nesie meno jedného z najvýznamnejších slovenských skladateľov Eugena Suchoňa, riešili sme aj možnosti spolupráce so žiackymi hudobnými telesami pôsobiacimi v tejto škole,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. Mladí interpreti by mali v budúcnosti účinkovať v umeleckých programoch, ktoré budú súčasťou konferencií a iných vzdelávacích podujatí realizovaných pod patronátom ŠPÚ.

Asociácia základných umeleckých škôl SR - „EMU-Slovakia“ je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné. Jej cieľom je obhajovať postavenie ZUŠ na Slovensku a starať sa o ich rozvoj. Vznikla na pôde Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS) ako sekcia združujúca ZUŠ. V roku 1999 sekcia ZUŠ pri AUHS požiadala o členstvo v Európskej únii hudobných škôl (EMU) so sídlom v Utrechte. Od tohto roku je členom EMU napriek tomu, že stanovy AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ boli pre
legislatívne prekážky zaregistrované na Ministerstve vnútra SR až 12. januára 2005.