Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


08.08.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk navštívil ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk navštívil Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave. Na pracovnom stretnutí rokoval s riaditeľkou ZUŠ Zuzanou Horváthovou o nadchádzajúcej odbornej konferencii k 100.výročiu založenia prvej Československej republiky, ktorá sa uskutoční 25.októbra v Košariskách.

„S pani riaditeľkou ZUŠ Eugena Suchoňa, ktorá je zároveň predsedníčkou Asociácie Základných umeleckých škôl,  sme sa už na predchádzajúcom stretnutí v ŠPÚ dohodli na spolupráci  so žiackymi hudobnými telesami pôsobiacimi v tejto škole. Mladí interpreti a ich učitelia budú najbližšie vystupovať v umeleckom programe a žiaci výtvarného odboru pripravia výstavu, čo duchovne a umelecky obohatí odbornú konferenciu v rodisku generála Milana Rastislava Štefánika, ktorú pripravujeme v ŠPÚ,“ potvrdil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Vedecko-odborným ťažiskom programu konferencie budú odborné referáty, venované histórii vzniku 1.ČSR a osobnosti Milana Rastislava Štefánika, rodáka z Košarísk, kde sa bude odborná konferencia konať.

Vedecko-kultúrne podujatie na počesť vzniku 1. ČSR pripravuje ŠPÚ v spolupráci s obcou Košariská, NRSR, MŠVVSR, Maticou slovenskou a ZUŠ Eugena Suchoňa. Záštitu nad konferenciou pri príležitosti 100.výročia vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.