Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


21.07.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a ďalší návštevníci Košarísk si uctili pamiatku generála Štefánika

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk si spolu s ďalšími návštevníkmi rodnej obce generála Milana Rastislava Štefánika pripomenul 138.výročie narodenia tohto významného slovenského štátnika a vedca a 100.výročie vzniku prvej ČSR. Za prítomnosti štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR Ivana Sečíka a ďalších predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a zástupcov verejných inštitúcií minister obrany Peter Gajdoš, po slávnostnom kladení vencov, vyzdvihol najmä jeho zásluhy o vznik Československa v roku 1918.

Rok 2018 je spojený predovšetkým  so založením prvej ČSR, na ktorej vzniku mal najväčšiu zásluhu práve politik a diplomat, niekdajší generál letectva francúzskej armády Milan Rastislav Štefánik. Štefánik bol však aj významný vedec. Preslávil sa najmä svojimi astronomickými objavmi.

„Veriť, milovať, pracovať“, to vystihuje zmysel príkladného života Štefánika, ktorý je výzvou pre nás všetkých, čo chceme v živote urobiť aspoň časť z toho, čo urobil on pre svojich súčasníkov i budúce generácie,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Starostka rodnej obce Štefánika vyzvala politikov, aby prispeli k pozdvihnutiu miesta, kde sa významný štátnik narodil a je aj pochovaný.

„Milan Rastislav Štefánik bol prvý slovenský politik, po ktorom nezostali luxusné autá a vily, ale slobodný národ vo vlastnom štáte,“ zakončila svoj príhovor starostka Košarísk  Anna Abramovičová.

Hlavná časť odborného programu patrila bloku historických prednášok o odkaze Štefánika ako zakladateľa spoločného štátu Slovákov a Čechov. Návštevníci si mohli pozrieť aj scénické prehliadky múzea M. R. Štefánika a výstavu historických vozidiel pred rodným domom Štefánika. Oslavy na počesť politika, diplomata, vedca-astronóma, vojaka, generála letectva francúzskej armády a generála Ozbrojených síl SR Milana Rastislava Štefánika zorganizovala obec Košariská v spolupráci Ministerstvom obrany SR, Múzeom M. R. Štefánika a Cirkevným zborom ECAV.

„Treba oceniť úsilie, ktoré vynakladá obec Košariská na zviditeľnenie svojho slávneho rodáka, generála Milana Rastislava Štefánika, pretože generál Štefánik patrí medzi najvýznamnejších Slovákov v našich dejinách. Na jeho zásluhy na vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov nesmieme dovoliť zabudnúť nielen našej, ale ani generáciám, ktoré prídu po nás. Aj preto sa ŠPÚ podieľa a bude participovať aj spolu s obcou Košariská na rôznych odborných podujatiach a vedeckých konferenciách v tomto i budúcom roku, keď uplynie 100 rokov od jeho tragickej smrti,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.